Voorwaarden

  • Alle hengsten zijn middels KI aan huis beschikbaar.
  • Alle dekgelden zijn exclusief BTW 9% en afdrachtskosten.
  • Merries die op het station verblijven dienen tegen influenza ingeent te zijn.
  • De direktie van ons bedrijf is niet aansprakelijk voor schade aan personen en paarden. Zowel tijdens verblijf als transport.
  • Gustverklaring dient voor 1 oktober aanwezig te zijn.
  • Wij dragen zorg voor een correkte begeleiding van de aangeboden merries waarbij in goede samenwerking met de eigenaren van merries een hoog drachtigheidspercentage behaald kan worden. De Vetrinaire begeleiding is in handen van Dierenartsencombinatie ZuidOost
  • Gaarne sperma bestellen tussen 8.00 en 9.00 uur zodat inseminatie op tijd plaats kan vinden.
  • Op ons bedrijf gelden de algemene dekvoorwaarden van de bond van KWPN hengstenhouders, welke gedeponeerd zijn ter griffe van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.
  • De verzendkosten van SWS hengsten worden doorberekend aan de merriehouder